Přeskočit k hlavnímu obsahu

Poděkování

„Knihovna ztracených knih“ by nevznikla bez podpory a příspěvků mnoha lidí a institucí. Rádi bychom na tomto místě srdečně poděkovali všem, kteří přispěli k tomu, že tento projekt je dnes tím, čím je.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám poskytli poradenství, zpětnou vazbu nebo nás podpořili rešeršemi a dokumentací. Zejména bychom chtěli poděkovat těmto lidem:

 • Emily Bilski
 • Sebastian Braun
 • Katharina Bawidamann
 • Axel Dossmann
 • Tobias Ebbrecht-Hartmann
 • Malki Ehrlich
 • Gabi Elverich
 • Renate Evers
 • Rachel Freudenthal
 • Elisabeth Gallas
 • Philipp Grosinger
 • Martin Hampl
 • Anna Holzer-Kawalko
 • Meike Hopp
 • Caroline Jessen
 • Ro Kebar
 • Alfons Kenkmann
 • Clara Koser
 • Birgit Langenscheid
 • Rachel Lev
 • Sharon Livne
 • Martin Liepach
 • Guy Miron
 • Anke Münster
 • Malaika Muwanya
 • Anja Neubert
 • Lars Puls
 • Amos Raban
 • Meirav Reuveny
 • Dirk Sadowski
 • Orr Scharf
 • Christa Seidenstücker
 • Galili Shahar
 • Felix Steilen
 • Constanze Thielen
 • Jonathan Vogel
 • Shamir Yeger
 • Esther Zyskina
 • Všichni studenti, kteří v letech 2022/23 a 2023/24 absolvovali kurz německo-židovské historie a kultury na School of History na Queen Mary University of London.

Spolupráce s našimi partnery byla základem tohoto projektu. Bez jejich nadšení by se naše vize neuskutečnila. Jejich neúnavná angažovanost při hledání řešení a společné překonávání výzev významně přispělo k našemu úspěchu. Za to vše bychom rádi ze srdce poděkovali následujícím institucím a jejich zástupcům.

 • Berlínská státní knihovna (Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz), kterou zastupují Michaela Scheibe, Barbara Heindl a Regine Dehnel.
 • Pracoviště provenienčního výzkumu na Svobodné univerzitě v Berlíně, kterou zastupují Susanne Paul, Marcus Dost, Ringo Narewski, Elena Brasiler a Lisa Trzaska.
 • Nová synagoga v Berlíně – Centrum Judaicum, kterou zastupuje Anja Siegemund a Jess Earle.
 • Berlínská ústřední a zemská knihovna, kterou zastupuje Sebastian Finsterwalder a Stephan Kummer.
 • Knihovna Židovského muzea v Berlíně, kterou zastupuje Elisabeth Weber.
 • Knihovna Židovské obce v Berlíně, kterou zastupuje Maria Iljina.
 • University of California, Los Angeles, kterou zastupuje Diane Mizrachi a David Myers.
 • Židovské muzeum v Praze, které zastupuje Zuzana Pavlovská a Michal Bušek.
 • Leo Baeck College London, který zastupuje Cassy Sachar.
 • Queen Mary University Library, kterou zastupuje Katie Ormerod a Sarah Molloy.
 • Wiener Holocaust Library, London, kterou zastupuje Barbara Warnock.
 • Victoria and Albert Museum, London, které zastupuje Richard Espley.
 • Senate House Library, London, kterou zastupuje Andrea Meyer Ludowisy.
 • Univerzitní knihovna Goethovy univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem, kterou zastupuje Kerstin von der Krone a Daniel Dudde.
 • Univerzita pro židovská studia v Heidelbergu, kterou zastupuje Angelika Stabenow a Philipp Zschommler.

Velké poděkování patří muzeím, archivům a výzkumným institucím, které nám poskytly obrazový a textový materiál. Vaše neustálá podpora a poradenství pro nás představovalo velkou pomoc.

 

Velmi zvláštní poděkování patří designové agentuře „Goldener Westen“. Nejen její kreativita a empatie, ale také její mimořádné nasazení byly nezbytné pro uskutečnění naší vize. Její nesmírně angažovaný tým nás doprovázel v časech dobrých i zlých, čehož si hluboce vážíme. Rádi bychom poděkovali za spolupráci následujícím osobám:

 • Toby Mory – Vedení projektu
 • Emanuel Arndt – Koncepce a řízení projektů
 • Francesca La Vigna – Řízení projektu a koordinace produkce
 • Erik Richert – Projektová asistence
 • Angela Schulz zur Wiesch – Kreativní ředitelka, design a koncepce
 • Regine Hähnel – Kreativní ředitelka, text a koncepce
 • Felix Dorner – UX designér (databáze a webové stránky)
 • Arne Keunecke – UX poradenství
 • Karolin Nusa – Hlavní ilustrátor
 • Dilara Schneider – Ilustrace
 • Simone Tölle – Design
 • Patrick Wagner – Design
 • Jacopo Perico – Design
 • Leo Rey – Hlavní motion designér
 • Meng Chang – Hlavní motion designér
 • Patrick Wolter – Motion design
 • Long Huy Dao – Motion design
 • Paul Herzberg – spíkr AJ
 • Ulrich Blöcher – spíkr NJ
 • Michael Chadim – spíkr ČJ
 • Ofir Tal – spíkr HJ
 • Nikolaus Radeke – hlasové nahrávky v německém jazyce
 • Uwe Bossenz – zvukový designér

 

Děkujeme agentuře Bleech za ochotu intenzivně se vcítit do našeho projektu a nacházet při vývoji webových stránek optimální řešení pro technickou realizaci naší vize.

Děkujeme:

 • Markus Müller – Project Manager
 • Gülriz Egilmez – Project Manager
 • Mykola Chernyshevskyi – Developer
 • Eugene Poltoratskyi – Developer
 • Veton Siqani – Developer
 • Harun Bašić – Developer
 • Manos Menexis – Developer

 

Náš obsah v různých jazycích je důkazem vynikající práce jak našich překladatelů, tak našich lektorů.

Naše poděkování patří:

 • Alice Riegler – Překlad do anglického jazyka
 • Jake Schneider – Překlad do anglického jazyka
 • Jonathan Nieraad – Překlad do hebrejského jazyka
 • Skrivanek sp. z o.o.  – Překlad do českého jazyka
 • Amy Asher – Jazyková korektura překladu do hebrejského jazyka
 • Martin Brablec (Obsahová agentura) – Jazyková korektura překladu do českého jazyka

 

Bez finanční podpory podporovatelů by tento projekt s jeho četnými dalšími rozšířeními nebyl možný.

 • Rádi bychom poděkovali Nadaci pro památku, odpovědnost, budoucnost a Spolkovému ministerstvu financí Německa za podporu „Knihovny ztracených knih“ v rámci vzdělávací agendy o nacistickém bezpráví.
 • Děkujeme německému spolkovému ministerstvu vnitra za dlouhodobou podporu práce Institutů Leo Baecka.
 • Rádi bychom poděkovali Nadaci Axela Springera za finanční podporu školení v oblasti sociálních médiích pro naše bývalé dobrovolníky a stážisty.