Přeskočit k hlavnímu obsahu

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání Knihovny ztracených knih

Poslední aktualizace: 22. říjen 2023

 

1. Úvod

Vítej v Knihovně ztracených knih! Respektujeme tvoje soukromí a zavazujeme se chránit tvé osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů tě informují o tom, jak zpracováváme osobní údaje, když navštívíš naše webové stránky, ať už se přihlásíš k odběru newsletteru, přidáš příspěvek do rubriky „Ztráty a nálezy“ a „Přidat informaci“, nebo si stránky prostě jen prohlížíš.

 

2. Důležité informace a kdo jsme

2.1 Účel zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady informují o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme tvoje osobní údaje během používání těchto webových stránek, včetně všech údajů, které nám můžeš poskytnout
přímo.

 

2.2 Správce údajů

Správcem údajů, tedy odpovědným subjektem za tvoje osobní údaje, je Institut Leo Baecka v Jeruzalémě se sídlem na adrese Bustenai 33, Jerusalem, 9322928, Izrael (dále jen „my“,
„nás“, „nám“ nebo „naše“).

Kontaktní údaje:
Leo Baeck Institut Jerusalem
Dr. Irene Aue-Ben-David
leobaeck@leobaeck.org
Bustenai Straße 33
Jerusalem, 9322928, Israel

 

3. Údaje, které o návštěvnících shromažďujeme

Shromažďujeme a zpracováváme následující kategorie údajů:

 • Identifikační údaje: Patří sem nepovinné údaje, jako je jméno, příslušnost k instituci nebo přezdívka. Pokud chceš, můžeš tyto údaje uvést.
 • Kontaktní údaje: To je tvoje e-mailová adresa. Pokud se přihlásíš k odběru našeho
  newsletteru, můžeš nám sdělit také svůj stát a poštovní adresu. Poskytnutí těchto údajů však není povinné.
 • Údaje týkající se příspěvku: Jedná se o informace zadané prostřednictvím formulářů „Ztráty a nálezy“ a „Přidat informaci“, včetně nalezených knih, podrobných údajů o
  sbírkách a nahraných obrázků.
 • Technické údaje: Údaje o tvém zařízení, aktivitě a vzorcích prohlížení. Patří sem tvoje IP adresa, typ a verze prohlížeče, časové pásmo a poloha. Tyto údaje shromažďujeme prostřednictvím nástrojů Google Analytics a Google Tag Manager.

 

4. Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie, aby ti poskytly lepší uživatelský zážitek a shromažďovaly údaje o používání webových stránek. Používáme jednorázové i trvalé soubory cookie. Můžeš si vybrat, které typy souborů cookie budeš chtít přijmout.

 

5. Jak tvoje osobní údaje používáme

Tvoje osobní údaje budou použity pro:

 • Komunikaci týkající se odběru newsletteru: pokud si přeješ odebírat náš newsletter.
 • Zpracování příspěvků: pro údaje sdílené prostřednictvím formulářů „Ztráty a nálezy“ a „Přidat informaci“.
 • Zodpovězení tvých dotazů: pokud se rozhodneš nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.
 • Analýza chování uživatelů: používáme nástroje Google Analytics a Google Tag Manager k analýze chování uživatelů za účelem zlepšení našich webových stránek.

 

6. Bezpečnost údajů

Zavedli jsme opatření na ochranu tvých osobních údajů před náhodnou ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem. Přístup k tvým osobním údajům mají pouze členové týmu Knihovny ztracených knih, kteří mají oprávněnou potřebu je znát.

 

7. Uchovávání údajů

Tvoje osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu trvání projektu Knihovna ztracených knih, tj. do 31. prosince 2024, nebo po dobu nezbytnou pro konkrétní účely, pro které byly shromážděny.

 

8. Poskytnutí souhlasu a možnost neúčasti (opt-out)

Máš právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Chceš-li se odhlásit z odběru našeho newsletteru, klikni na odkaz pro odhlášení uvedený v našich e-mailech. Chceš-li odmítnout sledování
pomocí souborů cookie, klikni na tlačítko „Odmítnout“.

 

9. Tvoje práva

Právo na přístup: Můžeš si vyžádat kopii svých osobních údajů.
Právo na výmaz: Máš právo nás požádat o výmaz svých osobních údajů.

 

10. Stížnosti

Pokud máš jakékoli pochybnosti ohledně nakládání s tvými osobními údaji, můžeš se na nás
obrátit na adrese info@libraryoflostbooks.com.

 

11. Podmínky používání příspěvků

 • Oprávnění: Obecně platí, že při sdílení informací o nálezu ve fyzické knižní sbírce musí mít uživatel souhlas majitele sbírky. V případě veřejné sbírky však získání souhlasu instituce, která sbírku vlastní, není nutné. Při zasílání informací o svých nálezech nám v případě veřejných sbírek uváděj jméno a místo nálezu. V případě soukromých sbírek by uživatelé měli při zadávání nálezu jednoduše zvolit možnost „soukromá sbírka“.
 • Citlivé údaje: Naším cílem je nezobrazovat jakékoli citlivé údaje v přední části našich webových stránek. Pokud bychom však citlivé údaje neúmyslně zobrazili, máš právo požádat o jejich odstranění z veřejně přístupné přední části webu.
 • Nahrávání obrázků: Nahrané obrázky kontrolujeme a vyhrazujeme si právo nezveřejnit žádný obrázek, který není v souladu s naším posláním nebo který považujeme za nevhodný.
 • Odpovědnost: Nemůžeme nést odpovědnost za zneužití údajů nebo příspěvků uživatelů. Dále neneseme odpovědnost za případné finanční ztráty nebo snížení hodnoty knih, které mohou vyplynout z výsledků našeho výzkumu, včetně možných odhalení o původu předmětů, například z nezákonné konfiskace majetku v nacionálně socialistickém Německu.

 

12. Odkazy na webové stránky třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Navigace na tyto stránky může těmto třetím stranám umožnit shromažďovat nebo sdílet údaje o tobě. Tyto webové stránky třetích stran nekontrolujeme a nejsme zodpovědní za jejich postupy ochrany osobních údajů. Doporučujeme ti, aby sis přečetl/a zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíš.

 

13. Změny zásad ochrany osobních údajů

Změny našich zásad ochrany osobních údajů budou aktualizovány na této stránce. Doporučujeme ti, abys tuto stránku pravidelně kontroloval/a a měl/a tak vždy aktuální informace.