Přeskočit k hlavnímu obsahu

O nás

Kdo stojí za Knihovnou ztracených knih?

„Knihovna ztracených knih“ je společným srdečním projektem Institutů Leo Baecka v Londýně a Jeruzalémě a Společnosti přátel a podporovatelů Institutu Leo Baecka (Freunde und Förderer des Leo Baeck Instituts e.V.) v Berlíně a ve Frankfurtu nad Mohanem. Na všech těchto místech jsme se společně upsali výzkumu a zachování německo-židovské historie a kultury. Naší vizí je udržovat paměť živou a vytvářet vztažné body pro jednání v současné době.

 

Tohle jsme my. Lidé, kteří stojí za Knihovnou ztracených knih:

  • Dr. Irene Aue-Ben-David, vedoucí projektu, Institut Leo Baecka v Jeruzalémě
  • Kinga Bloch, vedoucí projektu, Institut Leo Baecka v Londýně
  • Bettina Farack, koordinace a vědecká podpora
  • Naama Serfaty, projektová asistence
  • Nechama Eitan, Community Management
  • Jakob Kroneck, Freunde und Förderer des Leo Baeck Instituts e.V.

 

Institut Leo Baecka 

Institut Leo Baecka (LBI) byl založen v roce 1955 osobnostmi jako Hannah Arendt a Martin Buber. Uvědomovali si, že je nutné udržovat německo-židovskou historii a kulturu při životě a zachovat ji pro budoucí generace. Dnes je LBI přední světovou výzkumnou institucí v této oblasti a zasazuje se o zachování důležité kulturní historie, zejména v době rostoucího antisemitismu a nových resentimentů.

Institut Leo Baecka se skládá ze tří nezávislých institucí na důležitých místech německo-židovské emigrace: JERUZALÉM, LONDÝN a NEW YORK. Jejich práce v oblasti německo-židovských dějin a židovského života představuje významné příspěvky pro vědu, kulturu a společnost. Na těchto místech, ale také v Německu – prostřednictvím práce v archivech, výzkumu, workshopů, vícejazyčných publikací, kulturních akcí a výstav.

Knihovna ztracených knih je kooperace institucí v Londýně a Jeruzalémě a Společnosti přátel a podporovatelů Institutu Leo Baecka (Freunde und Förderer des Instituts e.V.) v Berlíně a ve Frankfurtu nad Mohanem.

LBI v Jeruzalémě je mezinárodně renomovaný výzkumný institut, který se nevěnuje pouze bádání o německém a středoevropském židovství, ale posiluje také liberální odkaz německého židovství v současné izraelské společnosti.

LBI v Londýně se zaměřuje na akademickou výměnu názorů o dějinách a kultuře německy mluvících židů v Evropě a v diaspoře. Institut aktivně přispívá k pochopení současných společensko-politických debat, jako je imigrace a integrace.

Sdružení přátel a podporovatelů Institutu Leo Baecka bylo založena v roce 1957 a od té doby podporuje činnost institutů v Jeruzalémě, Londýně a New Yorku. Sdružení jako spojení mezi instituty a německou veřejností posiluje spolupráci s německými výzkumnými ústavy, kulturními institucemi a ministerstvy a zajišťuje, aby byla práce LBI uznávána jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

 

Kdo byl Leo Baeck?

Leo Baeck se narodil v roce 1873 v Poznani a je významnou osobností německo-židovských dějin. Studoval na Vysoké škole vědy o židovství a později zde i vyučoval. Mnozí ho znají jako významného představitele německého židovství, zejména v období nacionálního socialismu.

V roce 1933 byl jmenován prezidentem Říšského zastoupení německých židů. V této roli se významně zastával židů v Německu. Přestože pomohl mnoha lidem uniknout z nacistického Německa, sám se rozhodl zůstat. V roce 1943 byl odvezen do terezínského ghetta.

Po válce se Baeck přestěhoval do Londýna. Tam pokračoval ve svém výzkumu a prosazoval mezináboženský dialog. Když přední intelektuálové v roce 1955 založili institut pro výzkum a památku německy mluvícího židovství, vybrali si Leo Baecka jako svého zástupce a udělali z něj prvního prezidenta nového institutu Leo Baecka. Baeck tuto roli zastával po dobu jednoho roku, než v roce 1956 zemřel.

 

Proč jsme založili „Knihovnu ztracených knih“?

Tímto projektem bychom chtěli připomínat Vysokou školu vědy o židovství a všechny, kteří na ní působili a studovali. Naším cílem je nejen připomínat bezpráví v národního socialismu, ale také ukázat, jaké kulturní a vědecké dědictví nacisté zničili. Zapojením publika do průběžného pátrání po knihách ukradených nacisty bychom chtěli každého jednotlivce povzbudit, aby se intenzivně a aktivně touto minulostí zabýval.