Přeskočit k hlavnímu obsahu

Seznam pramenů a fotografií

V tomto seznamu jsme pro tebe shromáždili všechny zdroje přímých citací a odkazy na fotografie použité v naší online výstavě. Pokud se chceš do tématu ponořit hlouběji, je tento seznam ideálním výchozím bodem.

Záznamy jsou nejdříve řazeny podle kapitol. V rámci oddílu kapitoly najdeš nejprve citáty v pořadí podle roku vydání a následně fotografie, rovněž v pořadí podle roku vydání.

Snažili jsme se objasnit všechna práva týkající se zobrazených fotografií a dokumentů.
V některých případech se nám navzdory intenzivnímu pátrání nepodařilo identifikovat držitele práv. V případě, že jsou dotčena práva třetích stran, kontaktujte nás prosím.

Kapitola 1

Citáty

 • Leonhard Baker (1982): Pastýř pronásledovaných. Stuttgart, s. 44
 • Ernst Grumach (1940): Návrhy na reorganizaci knihovny, rukopis, s. 8, in: Library, 1940, Box: 4, Folder: 5.
  Herbert Strauss Collection, AR 25252.
  Leo Baeck Institute New York.
 • Fritz Bamberger (1953): Meeting with Franz Kafka, Manuskript, s. 5–6, in: Articles by and about Fritz Bamberger, 1929–1953, Box: 1, Folder: 8.
 • Fritz Bamberger Collection, AR 349. Leo Baeck Institute New York.
 • Franz Kafka (1923):Pohlednice adresovaná Robertu Klopstockovi, 19.12.1923, in:
  Dopisy Felici. Frankfurt Main 1982, s. 134.
 • Daniel Schwartz (2022): Videorozhovor s Arije-Aike de Haas
 • Ismar Elbogen (1925): Proslov na oslavě padesátého výročí univerzity, in:
  Čtyřicátá druhá zpráva o činnosti Vysoké školy vědy o židovství, s. 24.
 • Ismar Elbogen (1907): Univerzita, její vznik a vývoj (Die Hochschule, ihre Entstehung und Entwicklung), in:
  Festschrift zur Einweihung des eigenen Heims, Berlin, s.12.

 

Fotografie

 • Regina Jonas, kolem 1939 – © Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum
 • Čtenáři v knihovně Vysoké školy vědy o židovství, kolem 1939. – Item 93543. © Yad Vashem/Židovské muzeum v Berlíně (Jüdisches Museum Berlin)
 • Studenti dumají nad knihami: Knihovna Vysoké školy vědy o židovství, Artilleriestr. 14. – Item 30022595.
  © bpk | Abraham Pisarek
 • Seznam přednášek Vysoké školy vědy o židovství pro zimní semestr 1937/38. – Herbert A. Strauss Collection, AR 25252, Syllabus, 1937–1942, Box: 4, Folder: 34. © Leo Baeck Institute New York
 • Nathan Peter Levinson tančí se svou ženou Helgou na plese při příležitosti svátku Chanuka. – Item AKG617990. © Bildarchiv Pisarek / akg-images
 • Pasová fotografie Ernsta Grumacha na osvědčení o vyloučení, 1940. – Ernst Grumach Collection, různé rodinné dokumenty a pohlednice. © The Central Archives for the History of the Jewish People
 • Jenny Wilde a její kolegové při práci v knihovně, kolem 1938. – Item F 19592. © Leo Baeck Institute New York
 • Potvrzení o výpůjčce z knihovny univerzity – Herbert Strauss Collection, AR 25252, Box: 3, Folder: 37. © Leo Baeck Institute New York
 • Knihy Vysoké školy vědy o židovství, které se v současné době nacházejí na Univerzitě pro židovská studia v Heidelbergu, 2022. © Philipp Zschommler
 • Franz Kafka, kolem 1906 – Fotografie Sigismunda Jacobiho, Public Domain. Seznam mecenášů Vzdělávací instituce pro studium židovství, in: Patnáctá zpráva Vzdělávací instituce pro studium židovství, Berlín 1897, s. 9 – Item 2004/140/178. © Jüdisches Museum Berlin (Židovské muzeum v Berlíně)
 • Studenti Vysoké školy vědy o židovství, 1934.- Item <225>AKG405735.</225>
  © Bildarchiv Pisarek / akg-images
 • Fasáda Vysoké školy vědy o židovství. – Item 30022624. © bpk | Abraham Pisarek
 • Pohled na Novou synagogu v ulici Oranienburger Straße. – Item F Rep. 290 (01) č. 0284473 / Fotografie od Dr. L. Ernsta. © Landesarchiv Berlin (Zemský archiv v Berlíně)
 • Výňatek z C.V.Wegweiser durch Berlin, ein Berlin-Plan mit Abbildungen jüdischer Einrichtungen und Gebäude aus der Berliner jüdischen Geschichte (Průvodce Berlínem, mapa Berlína s ilustracemi židovských institucí a budov z berlínské židovské historie), 1936, in:
  Nicola Galliner (vyd.): Wegweiser durch das jüdische Berlin (Průvodce židovským Berlínem), Berlin 1987.
 • Na semináři Ismara Elbogena, Univerzita pro studium židovství, 1935. – Item 30015105. © bpk | Abraham Pisarek
 • Studentský průkaz Wolfganga Hamburgera, 1939. – Item 2004/3/1. © Jüdisches Museum Berlin (Židovské muzeum v Berlíně)
 • Portrét Leo Baecka. – Item 44576. © United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Michael Brodnitz
 • Portrét Reginy Jonas, 1939. – © Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum
 • Portrét Ismara Elbogena. – Item F 2358. © Leo Baeck Institute New York
 • Portrét Heinricha Loeweho. Public Domain
 • Portrét Abrahama Joshua Heschela.

Kapitola 2

Citáty

 • Herbert A. Strauss (1999): Nad propastí: Židovské mládí v Německu 1918–1943, Berlín, s. 162.
 • Nathan Peter Levinson (1996): Místo je tam, s kým jsi: Životní zastávky jednoho rabína, Berlín, s. 48.
 • Herbert A. Strauss (1999), Nad propastí: Židovské mládí v Německu 1918–1943, Berlín, s. 89.
 • Nicolas Berg a Dirk Rupnow (2006): Úvod: „Židovská studia“ – Mezi vědou a ideologií, in: Simon Dubnow Institute Yearbook 5, s. 307.
 • Herbert A. Strauss (1947): Co se stalo s našimi knihami? in Articles, Box: 6, Folder: 47. Herbert Strauss Collection, AR 25252. Leo Baeck Institute New York, s. 4–5.
 • Leo Baeck (1945): Vize a trpělivost, in: Díla sv. 6, Gütersloh, s. 362.
 • Jenny Wilde (1946): Dopis Heinrichu Loewemu, 3.4.1946, in: Central Zionist Archives, A146,135.
 • Jenny Wilde (1946): Dopis Heinrichu Loewemu, 25.8.1946, in: Central Zionist Archives, A146,135.
 • Ernst Grumach (1945): Zpráva o konfiskaci a nakládání s fondy bývalých židovských knihoven pracovišti státní policie v letech 33–45, in: P205, file 17b, Central Archive for the History of the Jewish People.
 • Ernst Grumach (1945): Dopis Maxu Wienerovi, 29.11.1945, in: P205, file 19, Central Archive for the History of the Jewish People.
 • Noah S. Gerber (2022): Videorozhovor s Arije-Aike de Haas.
 • Regina Elbogen (1956): Vysoká škola (Vzdělávací instituce) pro studium židovství v Berlíně z roku 1933, in: AR 730, Leo Baeck Institute New York, s. 6.
 • Herbert A. Strauss (1999): Nad propastí: Židovské mládí v Německu 1918–1943, Berlín, s. 162.
 • Jenny Wilde (1946): Dopis Heinrichu Loewemu, 3.4.1946, in: Central Zionist Archives, A146,135.

 

Fotografie

 •  Nathan Peter Levinson, sedící. – Item AK2ORD2623. © akg-images
 • Portrét Arthura Spaniera. – Item 820004553. © Staatsbibliothek zu Berlin
 • Portrét Julia Lewkowitze. – © Peter Cullman
 • Portrét Leo Baecka – Item 44576. © United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Michael Brodnitz
 • Portrét Ernsta Grumacha. – Item F 19448. © Leo Baeck Institute New York
 • Portrét Hanse Ericha Fabiana. – Item AKG560357. © Bildarchiv Pisarek / akg-images
 • Portrét Jenny Wilde. – Item F 19592. © Leo Baeck Institute New York
 • Portrét Adele Sperling. – F 19592. © Leo Baeck Institute New York
 • Portrét Ernsta Ludwiga Ehrlicha. – Ernst Ludwig Ehrlich Collection, Item 16. © Archives of Contemporary History ETH Zurich.
 • Portrét Nathana Petera Levinsona. – Item AK2ORD2623. © akg-images
 • Portrét Herberta A. Strausse. – Item F 24541. © Leo Baeck Institute New York
 • Seznam přednášek 1942. – Herbert Strauss Collection, AR 25252, Syllabus – summer semester 1942, Box: 4, Folder: 34. © Leo Baeck Institute New York
 • Pálení knih v Berlíně 10. května 1933. – Item 193303-113. © Stephan Bleek / zb Media
 • Rodokmen. – Item 30021960. © bpk
 • Úřední nápis na lavičce v parku, 1935. – Item 30022201. © bpk
 • Zničená synagoga v ulici Reichenbachstrasse v Mnichově, 10. listopadu 1938. – © bpk / Heinrich Hoffmann
 • Židovští deportovaní ve Würzburgu. – Item 18906. © <243>United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of National Archives and Records Administration</243>
 • Haus der Wannsee-Konferenz. – Public Domain
 • Protest proti nacistům v New Yorku, 1933. – Item 44153. © <246>United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of National Archives and Records Administration</246>
 • Razítko knihovny Říšského ústavu pro dějiny Nového Německa a razítko knihovny Oddělení pro výzkum židovské otázky Říšského ústavu pro dějiny Nového Německa, 2022. – © Bettina Farack
 • Nacisté prohledávají uloupenou knihovnu Ústavu pro sexuální výzkum Magnuse Hirschfelda. – Item 306-NT-856-D-1. © United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of National Archives and Records Administration
 • Skupinová fotografie studentů a zaměstnanců vysoké školy v čítárně knihovny, kolem 1938. – Item F 1959. © Leo Baeck Institute New York
 • Třídění uloupených knih z Institutu YIVO ve Vilně, duben 1943. – Item FA1 73/47. © Yad Vashem
 • Záběr z nacistického propagandistického filmu o terezínském ghettu, 1944. – Item 1500/66. © Yad Vashem
 • Časový výkaz talmudkomanda, květen 1944. – Item DOCUMENT.JMP.SHOAH/T/2/A/3e/162/001. © Jewish Museum Prague
 • Katalogový lístek k uloupené knize zpracované talmudkomandem. – Item Jc15.331 / 01860273. © Jewish Museum Prague
 • Přidělení Jenny Wilde k práci v talmudkomandu. – Item  DOCUMENT.JMP.SHOAH/T/2/A/3c/158/00, image 53. © Jewish Museum Prague
 • Otto Muneles. – © Jewish Museum Prague
 • Kresba Alfreda Bergela: ”Ústřední knihovna ghetta”, 1943. – Item 2021-0202,36. © SHMH-Altonaer Museum
 • Půdorys města Terezín. – © Courtesy of the Theresienstadt Archive
 • Jenny Wilde (1946): Dopis Heinrichu Loewemu, 25.8.1946. – Heinrich Loewe Collection, Item A146,135. © Central Zionist Archives
 • Portrét Ernsta Grumacha, 1940. – Ernst Grumach Collection, různé rodinné dokumenty a pohlednice. © The Central Archives for the History of the Jewish People
 • Ismar Elbogen pronáší projev na slavnostním ceremoniálu u příležitosti svého odchodu, 1938. – Item F 19596. © Leo Baeck Institute New York
 • Portrét Leo Baecka. – Item 44576. © United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Michael Brodnitz
 • Portrét Jenny Wilde. – Item F 19592. © Leo Baeck Institute New York
 • Portrét Ernsta Grumacha. – Item F 19448. © Leo Baeck Institute New York

Kapitola 3

Citáty

 • Lucy Dawidowicz (2008): From that Place and Time: A Memoir, 1938–1947, New Brunswick, s. 316.
 • Židovská národní a univerzitní knihovna (1946): Memorandum, citováno z: Elisabeth Gallas: Márnice knih, Göttingen, s. 194.
 • Elisabeth Gallas (2013): Márnice knih: Kulturní restituce a židovské myšlení o historii po roce 1945, Göttingen, s. 69.
 • Gershom Scholem (1946): Dopis Leo Baeckovi, 2.6.1946, in: Archiv Izraelské národní knihovny, dosud nekatalogizovaný starý fond.
 • Lucy Dawidowicz (2008): From that Place and Time: A Memoir, 1938–1947, New Brunswick, s. 316.
 • Lucy Dawidowicz (1992): History as Autobiography: Telling a Life, in: Neal Kozodoy (vyd.): What is the Use of Jewish History? Essays by Lucy Dawidowicz, New York, s. 36.

 

Fotografie

 • Fasáda budovy v ulici Artilleriestraße 14, sídle univerzity od 1907 do 1941. – Item 30022624. © bpk / Abraham Pisarek
 • Fasáda budovy dnes.– Public Domain
 • Knihy a archivní materiály ve skladové hale Depozitáře v Offenbachu. – Item FA2 73/18. © Yad Vashem
 • Isaiah Rackovsky, jeden ze zaměstnanců Depozitáře v Offenbachu, identifikuje a třídí jednotlivé listy hebrejských tiskopisů. – Item FA2 73/4. © Yad Vashem
 • Po identifikaci majitelů knih se knihy zabalí a připraví k přepravě. – Item FA2 73/27.© Yad Vashem
 • Pro snazší identifikaci razítek knihovny vytvářejí zaměstnanci Depozitáře v Offenbachu fotoalbum se všemi razítky, na která narazí. – Item V 950.2.© Natio nal Library of Israel
 • Captain Isaac Bencowitz, jeden z ředitelů Depozitáře v Offenbachu. – Item <264>75606.</264> © Yad Vashem
 • Svitky Tóry ukradené nacisty, které byly shromážděny v Depozitáři v Offenbachu. – Item FA2 73/42.© Yad Vashem
 • Fotografie ukradené nacisty, seřazené v Depozitáři v Offenbachu podle země původu. – Item FA2 73/39. © Yad Vashem
 • Portrét Hannah Arendt. – © Peter Stein Archive
 • Portrét Leo Baecka. – Item 44576. © United States Holocaust Memorial 
 • Museum, courtesy of Michael Brodnitz
 • Portrét Ernsta Grumacha. – Item F 19448. © Leo Baeck Institute New York
 • Portrét Gershoma Scholema. – Public Domain
 • Portrét Lucy Dawidowicz. – Item P-675, Box 75, Folder 6. © American Jewish Historical Society
 • Portrét Eugena Täublera. – Item BA Pos I 02989 / BA Pos I 02990. © Universitätsarchiv Heidelberg
 • Stohy dosud neidentifikovaných knih v Depozitáři v Offenbachu. – Item 74445. © Yad Vashem