Přeskočit k hlavnímu obsahu

Martin Buber

Martin Buber v Amsterdamu, 1963. - Item 915-3257. © Joop van for Anefo Bilsen, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANEFO)

Martin Buber, narozený roku 1878 ve Vídni, vyrůstal v prostředí plném židovských tradic a vzdělanosti.

Jeho prarodiče ve Lvově mu umožnili přístup do světa náboženství a filozofie. Studoval ve Vídni, Lipsku, Curychu a Berlíně a stal se jedním z nejvýznamnějších myslitelů své doby. 

Buber, který se pod vlivem Theodora Herzla angažoval pro sionismus, sehrál jako vydavatel sionistického „Židovského nakladatelství“ klíčovou roli v šíření židovské literatury. Jeho berlínská léta se vyznačovala sociálně-psychologickou a socialistickou prací. V Heppenheimu se věnoval vydávání měsíčníku „Der Jude“ a začal spolupracovat s Franzem Rosenzweigem na německém překladu Hebrejské Bible.

Když se moci chopili národní socialisté, byl Buber v roce 1938 nucen emigrovat do Jeruzaléma, kde vyučoval pedagogiku na Hebrejské univerzitě. Jeho kontakty s evropskými židovskými učenci obohatily jeho působení v Jeruzalémě. Buber byl jedním z prvních zastánců mírového řešení izraelsko-palestinského konfliktu.

Jeho hlavní filozofické dílo „Já a Ty“ ilustruje Buberovo chápání dialogu jako základního principu lidského bytí a ovlivnilo řadu myslitelů a vzdělávacích koncepcí. Jeho obhajoba náboženského socialismu a překlady chasidismu jsou jen několika aspekty jeho bohaté tvorby. V roce 1953 mu byla za jeho angažovanost a filozofický přínos udělena Mírová cena německých knihkupců.

Martin Buber zemřel 13. června 1965 v Jeruzalémě, zanechal však po sobě odkaz, který stále hraje důležitou roli ve filozofických a mezináboženských diskusích. 

 

„Člověk se stává Já prostřednictvím Tebe.“

— Martin Buber

Pokud se chceš blíže seznámit s filozofií Martina Bubera, podívej se do „Stanford Encyclopedia of Philosophy“. Najdeš zde podrobný článek, který se podrobně zabývá Buberovým myšlením. Zde je odkaz na tento článek: