Přeskočit k hlavnímu obsahu

Lucy Dawidowicz

Lucy S. Dawidowicz (1915-1990). - © American Jewish Historical Society

Lucy S. Dawidowicz (1915–1990) byla americká historička a autorka, která se specializovala na židovskou historii.

Po absolvování studia anglické literatury na Hunter College a přerušeného magisterského studia literatury na Kolumbijské univerzitě se v roce 1937 věnovala studiu židovských dějin. V roce 1938 odjela do polského Vilniusu, kde prováděla výzkum v Institutu pro výzkum Židů (YIVO) a kde zůstala až do vypuknutí druhé světové války.

Po návratu do Spojených států pracovala Lucy Dawidowicz v YIVO v New Yorku a věnovala se výzkumu a dokumentaci válečných událostí. V roce 1948 se provdala za Szymona Dawidowicze, kterému se podařilo uprchnout z Polska. Po skončení války pracovala 18 měsíců v Německu pro Společný distribuční výbor, kde pomáhala katalogizovat knihy zabavené nacisty, což pro ni byla emotivní a smutná práce, protože knihy, které se podařilo zachránit, jí připomínaly jejich zavražděné majitele. 

V roce 1974 byla Lucy S. Dawidowicz jmenována profesorkou na Yeshiva University, kde vedla katedru Paul and Leah Lewis in Holocaust Studies a později Eli and Diana Zborowski in Interdisciplinary Holocaust Studies. Její nejznámější práce „The War Against the Jews“ (1975) zastávala tezi, že vyvraždění evropských židů bylo od počátku cílem Adolfa Hitlera. Za tuto a další práce získala řadu ocenění.

Ve své poslední knize „From That Place and Time: A Memoir, 1938–1947“, popsala své osobní zážitky od roku stráveného ve Vilniusu až po pobyt v táborech pro osoby přemístěné během druhé světové války v Německu. Toto dílo nabízí živý pohled na život židů ve východní Evropě, hrůzy války a vztahy s přeživšími i pachateli po válce. Lucy S. Dawidowicz zasvětila svůj život psaní a výuce židovských dějin a zanechala významný odkaz v oblasti historického bádání.

„Vzhledem k tomu, že židovská kultura, která vzkvétala ve východní Evropě, byla vyhlazena a bylo nepravděpodobné, že by se tam hebrejské a jidiš knihy ještě někdy vydávaly, stala se každá dochovaná kniha z tohoto světa historickým dokumentem, kulturním artefaktem, ukázkou a svědectvím o zavražděné civilizaci.“

— Lucy Dawidowicz o pamětní funkci knih nalezených po válce.

Osobní archiv Lucy Dawidowicz, sestávající z dokumentů, fotografií a dopisů, byl po její smrti předán Institutu Leo Baecka v New Yorku a kompletně digitalizován. Tato sbírka nabízí hluboký vhled do jejího života a díla, který zdaleka přesahuje tento stručný popis. Chceš-li se podrobně seznámit s jejím odkazem, můžeš si digitalizovanou sbírku prohlédnout zde: