Přeskočit k hlavnímu obsahu

Julius Lewkowitz

Julius Lewkowitz (1876-1943). - © Peter Cullman

Julius Lewkowitz byl rabín a náboženský filozof, který se narodil 8. dubna 1876 v Georgenbergu v Horním Slezsku.

Pocházel z náboženské rodiny s bohatou tradicí a svůj život zasvětil studiu a výuce judaismu.

Po gymnáziu Julius se svým otcem intenzivně studoval Talmud a své znalosti si rozšířil na univerzitě v Berlíně, kde získal doktorát. Rabínské vzdělání získal v židovském teologickém semináři ve Vratislavi, kde byl v roce 1903 vysvěcen na rabína.

V letech 1904 až 1913 působil jako rabín v obci Schneidemühl, která v té době čítala 800 členů. Jeho liberální orientace a názory na judaismus a moderní pohled na svět ho proslavily, což ho v roce 1913 přivedlo do Berlína. Zde působil jako rabín a kazatel v synagoze v ulici Levetzowstraße a působil také jako učitel.

V Berlíně pokračoval ve své práci v oblasti židovského vzdělávání a vedle práce obecního rabína vyučoval na Vysoké škole vědy o židovství. 

Dne 8. března 1943 byl spolu se svou ženou Selmou odveden ze svého bytu. Byli deportováni s 36. transportem do Osvětimi a zavražděni.

Tento odkaz tě zavede na seznam lidí, kteří byli s tzv. 36. transportem na východ 12. března 1943 deportováni z Berlína do Osvětimi. Seznam obsahuje celkem 947 jmen. Julia Lewkowitze a Selmu Lewkowitz, rozenou Abraham, najdeš pod čísly 388 a 389. Seznam byl digitalizován Arolsenskými archivy, jedním z nejdůležitějších online archivů pro rešerši obětí nacionálně socialistického pronásledování: