Přeskočit k hlavnímu obsahu

Ernst Ludwig Ehrlich

Ernst Ludwig Ehrlich (1921-2007). - © Archives of Contemporary History, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Ernst Ludwig Ehrlich se narodil v roce 1921 v Berlíně jako syn úředníka.

Po ukončení školy začal v roce 1940 studovat na Vysoké škole vědy o židovství pod vedením Leo Baecka. Ehrlich byl jedním z posledních studentů. Když byla škola v roce 1942 uzavřena, musel Ehrlich vykonávat nucené práce. V roce 1943 unikl zatčení a s falešným pasem emigroval do Švýcarska. Tam pokračoval ve studiu na Basilejské univerzitě a v roce 1950 promoval na doktora filozofie. 

Zápal pro mezináboženský dialog

Po válce Ehrlich působil jako hostující přednášející na různých univerzitách, mimo jiné ve Frankfurtu, Curychu, Basileji, Bernu a Berlíně. V roce 1961 byl jmenován evropským ředitelem B’nai B’rith a tuto funkci zastával až do roku 1994. B’nai B’rith je mezinárodní židovská organizace, která byla založena v New Yorku v roce 1843 a která se angažuje v oblasti podpory židovské komunity, lidských práv, sociální spravedlnosti a mezináboženského dialogu. Od roku 1972 byl Ehrlich také čestným profesorem moderních židovských dějin na Teologické fakultě Bernské univerzity.

Ehrlich byl jedním z prvních zastánců dialogu mezi židy a křesťany. V roce 1958 se stal generálním tajemníkem Křesťansko-židovského sdružení ve Švýcarsku a v témže roce obdržel cenu Leo Baecka Ústřední rady Židů v Německu. Ehrlich byl aktivní až do své smrti v roce 2007. Vydal řadu spisů a knih o křesťansko-židovských vztazích a za své celoživotní dílo obdržel řadu vyznamenání. 

„Ernst Ludwig Ehrlich měl dar stavět mosty mezi náboženstvími a kulturami.“ 

– Angela Merkel o Ernstu Ludwigu Ehrlichovi, 2006.

Chceš-li se o Ernstu Ludwigu Ehrlichovi dozvědět více, doporučujeme krátký dokumentární film „Ernst Ludwig Ehrlich – život pro evropské židovství, dialog a vědu“. Tento film byl vytvořen studijní organizací pojmenovanou po Ehrlichovi (ELES) a je k dispozici v němčině a angličtině: