Přeskočit k hlavnímu obsahu

Abraham Joshua Heschel

Abraham Joshua Heschel (1907–1972). - Item AK2ORD2627. © akg images

Abraham Joshua Heschel (1907–1972) byl židovský učenec a politický aktivista. Narodil se v rodině s hlubokými kořeny v židovské vzdělanosti a celý život stavěl mosty mezi tradicí a novými přístupy. 

V mládí získal Heschel v Polsku důkladné náboženské vzdělání a byl vysvěcen na rabína. Brzy poté se přestěhoval do Německa, kde studoval na Berlínské univerzitě, na níž promoval. Současně se zapsal na Vysoké škole vědy o židovství a nakonec zde také vyučoval.

Když se však k moci dostali nacionální socialisté, vše se změnilo. V roce 1938 byl deportován do Polska, odkud musel uprchnout před pronásledováním ze strany nacistů. Pronásledování unikal oklikami – nejprve to byla Anglie, poté USA.

V Americe našel Heschel nový domov na Hebrew Union College a později na Jewish Theological Seminary of America. Zde vyučoval židovskou etiku a mystiku a napsal významná díla o židovství. Jeho knihy, jako například „Člověk není sám“ a „Bůh hledá člověka“, jsou dodnes vlivné. Ukazují, že náboženství bylo pro Heschela víc než tradice: živý vztah mezi Bohem a člověkem.

Víra v akci

Heschel chápal svou víru jako mandát k jednání – to se zřetelně projevilo v jeho politické angažovanosti. Jeho víra ho přivedla do čela hnutí za občanská práva v USA. Spolu s Martinem Lutherem Kingem Jr., s nímž ho pojilo hluboké duchovní a politické pouto, Heschel v roce 1965 pochodoval v Selmě, aby demonstroval proti systematickému útlaku a diskriminaci afroamerického obyvatelstva. Tuto zkušenost popsal jako modlitbu nohama. Pro Heschela byly spravedlnost a svoboda nejen ústředními židovskými hodnotami, ale také univerzálními principy, které na veřejnosti důrazně hájil.

Jeho láska k míru a snaha o spravedlnost ho vedly také ke kritickému postoji k válce ve Vietnamu. Heschel považoval tento konflikt za morální selhání Ameriky, za válku, která vyvrcholila jak ničením životů, tak zneužitím svobody a etiky. Nejenže byl hlasitým odpůrcem války, ale svými slovy a činy se snažil změnit myšlení americké společnosti – veden touhou jít příkladem proti odcizení člověka božským principům lásky a soucitu.

Heschelův odkaz je svědectvím toho, že víra může jít ruku v ruce s odvážnými činy. Učil nás, že žádný člověk není ostrov a že naše náboženské přesvědčení nás spojuje a vyzývá k boji za spravedlivější svět.

„Nezapomeň, že za hranicemi absurdního je smysl. Buďme si jisti, že každý malý skutek se počítá, že každé slovo má sílu, že všichni můžeme přispět ke spasení světa.“ — Abraham Joshua Heschel.

Pokud se chceš o Abrahamu Joshuovi Heschelovi dozvědět více, zde najdeš rozhovor s ním, ve kterém v roce 1972 hovoří o svém životě a díle [v angličtině]: